Hae /päivitä Priimatalli-luokitus

JÄSENYRITTÄJÄ - tällä lomakkeella voit hakea yrityksellesi Priimatalli-luokitusta tai tehdä jo olemassa olevan luokituksen vuosittaisen päivityksen.

Lue lomake huolella läpi, ruksaa kaikki kohdat ja lähetä lomake. Huomaa, että et pysty lähettämään lomaketta mikäli jokaista kohtaa ei ole hyväksytty/täytetty. Muistathan myös toimittaa muut vaaditut materiaalit hallitukselle jäsenhakemuksesi käsittelyä varten (ks. listaus lomakkeen lopussa). 

SuoVan hallitus käsittelee uudet hakemukset. Kun luokitus on hyväksytty voit käyttää Priimatalli-logoa markkinoinnissasi (löytyy kohdasta PR / logot). 

TALLIYMPÄRISTÖ


1. Hevosmatkailuyrityksessä on hyväksyttävän toiminnan edellyttämät puitteet asiakkaille, hevosille ja riittävä ammattitaito ohjelmapalvelujen toteutuksesta. Siellä toteutetaan viranomaisten, hyvien tapojen ja hevosmatkailualan edellyttämiä toimivia käytäntöjä.

*

HENKILÖKUNNAN AMMATTITAITO


2. Ratsastuksen ohjaaja/vetäjä on lajiin perehtynyt henkilö, jolla on koulutuksen ja/tai kokemuksen kautta hankittu ammattitaito hevosmatkailusta, maastoratsastuksesta ja asiakaspalvelusta. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon toimintaan liittyvät laatutekijät, riskit ja toimii ympäristövastuullisesti.

*

3. Ohjaajalla on hyvät sosiaaliset valmiudet ihmisten selvään henkilökohtaiseen ohjeistamiseen, kannustamiseen ja rohkaisemiseen sekä ongelman ratkaisuun, ryhmäyttämiseen ja ryhmän positiiviseen yhdessäoloon.

*

4. Vaellusohjaajan tulee hallita myös erätaidot, esim. suunnistaminen, hätämajoittuminen jne.

*

5. Kentällä tapahtuvan ratsastuksen ohjaajalla on vähintään voimassa oleva SPR-EA1 tai EFR-PC (Emergency First Responder -Primary Care) tai vastaavat tiedot ja taidot.

*

6. Maastotuntien, retkien ja vaellusten oppaana toimivalla on vähintään voimassa oleva SPR-EA2 tai EFR-SC (Emergency First Responder -Secondary Care) tai vastaavat tiedot ja taidot.

*

TURVALLISUUS


7. Hevosmatkailuyrityksellä on turvallisuusasiakirja.

*

8. Vastuuohjaaja tekee turvallisuus- ja pelastussuunnitelman sekä riskianalyysin palvelukohtaisesti.

*

9. Vastuuohjaaja pitää onnettomuuspäiväkirjaa.

*

10. Asiakkaita pyydetään tarvittaessa täyttämään terveystietolomake (esim. vaellukselle).

*

11. Yrityksen tiloissa on puhelin ja näkyvillä yleiset hätänumerot sekä paikan osoitetiedot.

*

12. Yrityksen tiloissa on ensiapupakkaus.

*

13. Retkillä ja vaelluksilla on ohjaajalla mukana ensiapupakkaus.

*

14. Suositus alaikärajaksi maastoon on yhdeksän (9) vuotta mutta tärkein kriteeri on riittävä ratsastustaito, jonka ohjaaja arvioi ennakkoon. Jäsentalli voi myös vaatia että alle tietyn ikäisen lapsen mukana maastossa on oma vanhempi.

*

15. Vastuuohjaaja arvioi turvallisen ryhmäkoon ja tarvittavien apuohjaajien määrän huomioiden ratsastajien taitotason.

*

MARKKINOINTI


16. Markkinointimateriaalin (mm. esitteet, ilmoitukset, www-sivut) tulee kuvata realistisesti yrityksen tarjoamia palveluja ja toimintaympäristöä. Markkinoinnissa käytettyjen kuvien tulee olla todellisilta suorituspaikoilta.

*

HEVOSET


17. Hevoset ovat käyttötarkoitukseen soveltuvia, tehtäväänsä koulutettuja.

*

18. Hevosmatkailukäyttöön tarkoitettujen hevosten tulee olla liikennevarmoja, hyvin tottuneita maastossa liikkumiseen ja luonnollisten maastoesteiden ylittämiseen. Hevosryhmän tulee olla siten valittu ja koulutettu, että hevosten välit eivät saa muodostaa vaaraa ratsastajille hevosten ratsastusjärjestyksestä riippumatta. Hevoset ovat tottuneet toistensa läheisyyteen niin, että pystyvät mm. taukojen aikana olemaan rennosti lähekkäin.

*

19. Yritys ei vuokraa hevosia ilman valvontaa.

*

20. Eläinten hoidossa on huomioitu eläinsuojelu sekä hyvät hevostaidot.

*

21. Hevosten kengitys tulee olla vuodenaikaan ja käytettävään reittipohjaan soveltuva. Hevonen voi olla myös kengätön, mutta kavio ei saa olla liukas eikä hevonen saa aristaa kavioitaan reitillä olevilla pohjilla.

*

HEVOSTEN VARUSTEET


22. Ohjaaja tarkastaa hevosen suitsinnan ja satuloinnin oikeellisuuden ennen ratsastusta.

*

23. Maastoratsastuksessa tulisi olla turvajalustimet ja maastoratsastukseen soveltuvat satulat.

*

24. Varusteet huolletaan ja niiden turvallisuus tarkastetaan säännöllisesti.

*

ASIAKKAAN OPASTAMINEN


25. Henkilökunta opastaa asiakkaan hyvään tallikäyttäytymiseen, hevosten käsittelyyn, muiden ratsastajien huomioimiseen sekä tarvittaviin välineisiin.

*

26. Mikäli asiakkaana on kokematon ratsastaja, ohjaaja perehdyttää hänet hevosen ohjaamiseen erityisellä huolellisuudella ja varmistaa ohjeiden ymmärtämisen.

*

27. Reitti-, toiminta- ja turvallisuusohjeistus käydään asiakkaiden kanssa läpi ennen ratsastusta.

*

ASIAKKAAN VARUSTEET


28. Ohjaaja tarkastaa ratsastajan varusteiden turvallisuuden ennen ratsastusta.

*

29. Ratsastaessa on kypärän käyttö pakollista. Ratsastettaessa käytetään kolmipistekiinnityksellä varustettua CE-hyväksyttyä turvakypärää.

*

30. Käytetään heijastinliiviä tarpeen vaatiessa.

*

VASTUUN JAKAANTUMINEN JA VAKUUTUKSET


31. Ennen maastoon lähtemistä asiakkaille selvitetään yksityiskohtaisesti järjestäjän vastuut, järjestäjän vakuutukset ja asiakkaan oma vastuu. Em. tieto voi olla myös luettavissa näkyvällä paikalla olevasta selkeästä tiedotteesta.

*

32. Vakioasiakkaille suositellaan tapaturma- yms. vakuutuksen ottamista jonka saa mm. SRL:n jäsenseuraan kuulumisen kautta.

*

33. Hevosmatkailuyritykselle suositellaan toiminnan vastuuvakuutuksen ottamista.

*

OHJAAJAN VARUSTEET


34. Retkillä ja vaelluksilla tarkoituksen mukainen varustus sekä tapauskohtaisesti riittävät varavarusteet ja ensiapuvarusteet.

*

OHEISPALVELUT - RUOKAHUOLTO


35. Toiminnanharjoittaja vastaa, että elintarviketurvallisuutta noudatetaan.

*

36. Ruokahuollon vastaavalla on voimassa oleva hygieniapassi.

*

JÄSENMAKSU


37. Yritys suorittaa SuoValle vuosittain vahvistettavan Priimatalli-jäsenmaksun.

*

JÄSENEKSI HAKEMINEN JA SITOUTUMINEN


38. Kirjallinen jäsenhakemus toimitetaan SuoVa ry:n hallituksen kokouksessa käsiteltäväksi (nettilomakkeen palauttaminen korvaa aiemmin käytössä olleen paperilomakkeen). Hakemus käsitellään hallituksen seuraavassa kokouksessa. Jäseneksi voidaan hyväksyä yritys, joka sitoutuu noudattamaan toiminnassaan Priimatalli-ohjeistusta, maksaa vuosittaisen Priimatalli-maksun ja toimittaa Priimatalli-jäsenyyteen vaadittavat materiaalit hallitukselle (kopion voimassaolevasta EA2-kortista, kopion vähintään yhden tuotteen turvallisuussuunnitelmasta, riskianalyysista ja pelastussuunnitelmasta sekä kopion hygieniapassista). Kopioita ko. asiakirjoista ei kuitenkaan vaadita SRL:n hyväksymiltä talleilta. 

Priimatalli-jäsenyyden jatkuvuus edellyttää, että jäsenyritys palauttaa vuosi-ilmoituksen toiminnastaan (täyttää nettilomakkeen uudelleen vuosittain sekä maksaa vuosimaksun). Kopiot turvallisuusmateriaaleista tarvitsee toimittaa vain kerran. Ks. toimitusosoite nettisivujen kohdasta "Priimatalli-luokitus".

Lisäksi SuoVa ry suosittelee Matkailualan Turvallisuuspassikoulutuksen (MaTuPa) suorittamista.

*

YRITYKSEN TIEDOT

*
*
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.