Hevosmatkailu tänään

Hevosmatkailu on erikoistunut hevosten käyttöön matkailutuotteena. Vaellusratsastuksen kysyntä kasvaa voimakkaasti. Erityisesti voimakkaasti kasvava aikuisratsastajajoukko on löytänyt vaellusratsastuksesta rennon ja mukavan tavan liikkua luonnossa. Perinteisestä ratsastuskoulutoiminnasta hevosmatkailu eroaa palvelutarjontansa puolesta. Ratsastuspalveluiden lisäksi yritykset tarjoavat asiakkailleen monesti myös majoitus-, ruokailu- ja muita oheispalveluita. 

Verkottuminen 

Yhteistyökumppanien ja –verkostojen merkitys hevosmatkailuyrittäjille on merkittävä, sillä yhteistyökumppanien myötä yrittäjät pystyvät tarjoamaan entistä monipuolisempia tuotteita ja palveluita. SuoVan tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat mm. Suomen Ratsastajainliitto ry (SRL), Matkailun edistämiskeskus (MEK) sekä erilaiset hevosalan projektit. 

Vaellusratsastuksen kehittäminen 

Vaellusratsastus on hevosmatkailun tärkein ja suurin tuote leirien ja ratsastustuntien ohella. Muina tuotteina mainittakoon erilaiset valjakko- ja rekiajelut mm. häissä ja muissa tapahtumissa. Myös erilaiset työhevostuotteet, kuten savotat, heinäajot yms. ovat kasvavia hevosmatkailun tuotteita.

Hevosmatkailutuotteiden ja erityisesti vaellusratsastuksen kehittyminen sekä palvelujen yleistyminen sekä laadun ja palvelun parantaminen ovat varmin keino saada uusia harrastajia ja asiakkaita ratsastuksen piiriin. Tärkeänä haasteena on panostaa vaellusratsastuksen ja muiden hevosmatkailutuotteiden kehittämiseen niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. 

SuoVan tärkeänä tavoitteena on vaellusratsastusohjaajien ja alan yrittäjien koulutuksen kehittäminen yhteistyössä alan oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Matkailun turvallisuuteen on panostettu viime vuosien aikana mm. viranomaisten uusien ohjeiden myötä. SuoVan tavoitteena on turvallisuuden ja laadun parantaminen. 

Vaellusratsastuksen ollessa myös yksittäisten ratsastajien harrastus, on yhteistyössä eri hevosalan reittihankkeiden kanssa tavoitteena kehittää ja aikaansaada sekä kansainvälistä että kotimaista matkailua palveleva reittiverkosto. 

Suomessa on jo toteutettu muutamia vaellusratsastuksen kehittämishankkeita. Ne ovat tehneet yhteistyötä eri maakunnissa toimivien matkailuyrittäjien kanssa ja tavoitteena on ollut luoda toimivia yhteistyöverkostoja matkailuyrittäjien ja vaellusratsastus- sekä muiden hevosmatkailuyrittäjien välille, jotta pystyttäisiin tarjoamaan entistä monipuolisempia tuotteita ja palveluja matkailijoille. 

Kuva: Luonto-Taipale